+48 502 088 948  |  +48 501 822 651  |  biuro@leone-safety.com

Obsługa przeciwpożarowa

Oferujemy profesjonalną obsługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W zakres usług wchodzą m. in. szkolenia, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, planów ewakuacyjnych, przeglądy konserwacyjne gaśnic i hydrantów.

Współpraca na podstawie umowy stałej, czasowej lub doraźnej pomocy związana jest z wypełnianiem zadań służby PPOŻ, określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

W ramach obsługi PPOŻ oferujemy:

 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowanie opinii z zakresu PPOŻ,
 • przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowanie planów ewakuacyjnych dla obiektów,
 • doradztwo w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ppoż.,
 • przeglądy konserwacyjne gaśnic,
 • przeglądy konserwacyjne hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Dzięki współpracy z doświadczonymi inspektorami PPOŻ opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla różnego rodzaju obiektów. W ramach kompleksowej usługi w tym zakresie wykonujemy:

 • inwentaryzację obiektu,
 • inwentaryzację urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu obiektu,
 • opracowanie procedur ewakuacyjnych,
 • sporządzenie dokumentu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planami ewakuacyjnymi i rozmieszczenia sprzętu ppoż.