+48 502 088 948  |  +48 501 822 651  |  biuro@leone-safety.com

Szkolenia

Dzięki współpracy z profesjonalistami reprezentującymi różne dziedziny organizujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte o różnorodnej tematyce. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów łączących wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką jakość przekazywanych treści.

W stałej ofercie znajdują się szkolenia z zakresu:

Szkolenia pracodawców i pracowników z zakresu BHP, w tym:

 • szkolenie wstępne – instruktaż ogólny wszystkich nowo zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy,
 • szkolenie okresowe – pracownicy administracyjno-biurowi,
 • szkolenie okresowe – pracownicy na stanowiskach robotniczych,
 • szkolenie okresowe – pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • szkolenie okresowe – pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami.

Szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:

 • zagrożenia pożarowe występujące w obiekcie,
 • warunki i organizacja ewakuacji (w tym obowiązki właściciela i kierowników),
 • przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • czynności i obowiązki pracowników w celu zapobiegania pożaru, a w przypadku jego powstania – procedury postępowania,
 • obsługa i zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • podstawowe obowiązki świadków zdarzenia w łańcuchu przeżycia,
 • podstawy prawne procesu udzielania pierwszej pomocy,
 • zasady wzywania służb ratunkowych,
 • zatrzymanie krążenia i oddychania u poszkodowanego:
  • prezentacja algorytmu postępowania,
  • ćwiczenia resuscytacji na fantomach,
  • użycie AED w resuscytacji – ćwiczenia,
 • postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia,
 • postępowanie przy wybranych urazach.

Szczegółowy zakres szkolenia opracowywany jest po indywidualnych ustaleniach z klientem w celu dopasowania treści szkoleniowych do indywidualnych potrzeb wynikających z charakteru działalności.