+48 502 088 948  |  +48 501 822 651  |  biuro@leone-safety.com

Ochrona danych osobowych

Wspieramy Klientów we wszelkich działaniach, mających na celu realizację wymogów krajowych oraz europejskich przepisów dot. ochrony danych osobowych. W trakcie konsultacji każdorazowo dopasowujemy usługi do rodzaju działalności i indywidualnej charakterystyki przedsiębiorstwa. Prowadzimy audyty i szkolenia oraz przygotowujemy kompletną dokumentację.

W ramach działań dotyczących ochrony danych osobowych oferujemy:

Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnymi przepisami

Audyt odbywa się w siedzibie firmy, pozwalając na analizę procesów biznesowych, obiegu dokumentacji oraz stosowanych zabezpieczeń. Po zakończeniu działań audytowych otrzymają Państwo raport, w którym wyszczególnione będą nieprawidłowości obecnego stanu przetwarzania danych osobowych oraz podane będą rekomendacje rozwiązań wprowadzających stan zgodny z przepisami ochrony danych osobowych.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Na szkoleniu poruszone są podstawowe zagadnienia związane z obecnymi wymogami prawnymi. Treść szkolenia zwrócona jest w stronę przykładów z praktyki oraz nawiązuje do charakteru działalności Zleceniodawcy, ograniczając zagadnienia teoretyczne do niezbędnego dla zrozumienia tematu minimum.

Opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

Usługa polega na skonstruowaniu wymaganej prawnie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

W zakres dokumentacji wchodzą m. in.:

 • wzory klauzul informacyjnych,
 • wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • wzory umów powierzenia przetwarzania,
 • wzory klauzul zgody,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania,
 • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
 • raport z analizy ryzyka,
 • polityka prywatności na stronę internetową,
 • polityka ochrony danych osobowych,
 • wzory dokumentów kadrowych.