+48 502 088 948  |  +48 501 822 651  |  biuro@leone-safety.com

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Umiejętne niesienie pomocy jest kluczowym aspektem w momencie zagrożenia życia lub zdrowia. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaproponować szeroką gamę usług, takich jak szkolenia, kursy, pokazy i zabezpieczenia medyczne.

W ramach usługi z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oferujemy:

 • kurs pierwszej pomocy,
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • kurs instruktorski AED,
 • kurs doskonalący dla ratowników medycznych,
 • kurs pierwszej pomocy pediatrycznej,
 • pokazy ratownictwa, strażackie oraz ćwiczenia ratownicze,
 • zabezpieczenie medyczne imprez masowych.

Naszym głównym założeniem jest dopasowanie charakteru usługi i tematyki szkoleń lub pokazów do działalności klienta. Bazując na ustaleniach, przygotowujemy opracowaną indywidualnie tematykę szkolenia, tak aby zapewnić wiedzę i skuteczne działanie w zakresie wypadków i urazów typowych dla działalności klienta. W trakcie szkolenia skupiamy się na praktycznym aspekcie udzielania pomocy poszkodowanym, korzystając z bogatego wyposażenia, m. in. namiotów dymowych, fantomów do nauki resuscytacji, funkcjonalnych modeli organów wewnętrznych, wraków samochodów, automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), alkogogli.

Przykładowe szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawowe obowiązki świadków zdarzenia w łańcuchu przeżycia,
 • podstawy prawne procesu udzielania pierwszej pomocy,
 • zasady wzywania służb ratunkowych,
 • zatrzymanie krążenia i oddychania u poszkodowanego,
 • prezentacja algorytmu postępowania,
 • ćwiczenia resuscytacji na fantomach,
 • użycie AED w resuscytacji,
 • postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia,
 • postępowanie w wybranych urazach.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe dla każdego Uczestnika,
 • imienne zaświadczenia o odbyciu szkolenia,
 • podręczny pakiet ratowniczy dla każdego Uczestnika (zawierający maseczkę do resuscytacji oraz jednorazowe rękawiczki).