+48 502 088 948  |  +48 501 822 651  |  biuro@leone-safety.com

Obsługa bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Oferujemy kompleksową obsługę firm z terenu województwa wielkopolskiego w zakresie BHP. W zakres usług wchodzą m. in. szkolenia wstępne i okresowe, opracowanie oceny ryzyka zawodowego, sporządzenie dokumentacji wypadkowej, instrukcje ogólne i stanowiskowe.

Współpraca na podstawie umowy stałej, czasowej lub doraźnej pomocy związana jest z wypełnianiem zadań służby BHP, określonych w § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Pełniąc zadania służby BHP zapewniamy:

 • organizację szkoleń wstępnych i okresowych,
 • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • sporządzanie dokumentacji wypadkowej,
 • opracowanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych,
 • prowadzenie obowiązujących rejestrów,
 • współpraca w zakresie realizacji nakazów organów kontrolnych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ,
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej w zakresie BHP,
 • pomoc w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • audyty i nadzory BHP.

W ramach stałej współpracy zapewniamy nieodpłatnie:

 • okresowe kontrole z zakresu PPOŻ z udziałem Inspektora PPOŻ – przedstawienie wyników kontroli i ewentualnych zaleceń w przypadku zauważenia nieprawidłowości przekazane w formie pisemnej. Częstotliwość audytów do uzgodnienia,
 • udział ratownika medycznego w części szkoleń okresowych organizowanych na potrzeby firmy. Zakres szkolenia z PPP do wcześniejszego uzgodnienia z zarządem firmy,
 • opinie prawne oraz regularne informacje dotyczące aktualizacji przepisów w zakresie BHP i PPOŻ.