+48 502 088 948  |  +48 501 822 651  |  biuro@leone-safety.com

Dotacje ZUS

Dla naszych klientów pozyskujemy nawet do 500 tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania z ZUS w ramach programu o nazwie dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Dotacjami z ZUS zajmujemy się od samego początku istnienia projektu, składając pierwsze wnioski już w 2013 roku. Dzięki ponad pięcioletniemu doświadczeniu i zdobytej w tym czasie wiedzy możemy pochwalić się następującymi wynikami:

Działania, na które można uzyskać dofinansowanie obejmują ograniczenie oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy:

 • mikroklimatu (gorący lub zimny),
 • czynników chemicznych i pyłów,
 • czynników biologicznych,
 • czynników mechanicznych,
 • czynników elektrycznych i elektryczności statycznej,
 • hałasu,
 • ogólnych i miejscowych drgań,
 • niewłaściwego oświetlenia elektrycznego,
 • promieniowania jonizującego,
 • promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego),
 • pola elektromagnetycznego,
 • obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

Wysokość dofinansowania dla przedsiębiorstw różnej wielkości

Zakres oferowanej usługi

Oferowana usługa zawiera następujące działania:

 1. doradztwo w zakresie wyboru działań objętych dofinansowaniem,
 2. pomoc przy kompletacji niezbędnej do złożenia wniosku dokumentacji,
 3. ocena i podanie wytycznych do ewentualnej korekty pod kątem wymagań ZUS-u,
 4. wykonanie ewentualnych poprawek na etapie oceny formalnej – zgodnie z zaleceniami ZUS-u,
 5. wykonanie ewentualnych poprawek na etapie oceny merytorycznej – zgodnie z zaleceniami ZUS-u.

Usługi dodatkowe

Oferujemy również dodatkowo płatne usługi, obejmujące działania dotyczące bezpośrednio projektów dofinansowania:

 1. opracowanie dokumentacji z zakresu BHP, argumentującej zasadność wniosku,
 2. pomoc w przygotowaniu rozliczenia dotowanego projektu (obejmuje m. in. kompletację dokumentów, przygotowanie odpowiednich druków do rozliczenia, skanowanie dokumentacji).